ELOF - Elektroniczny Obieg Faktur

Elektroniczny Obieg Faktur ELOF to oprogramowanie usprawniające tradycyjny obieg faktur wpływających do firmy. System ELOF uporządkuje i przyśpieszy obieg faktur w firmie oraz zapewni właściwą archiwizację dokumentów papierowych.
System umożliwia elektroniczne opisywanie, zatwierdzanie, akceptowanie faktur przychodzących oraz kontrolę obiegu faktur w firmie.

Wdrożenie systemu ELOF w firmie przynosi pozytywne efekty w postaci:

  kontroli nad obiegiem faktur w firmie,

 przyśpieszenia obiegu faktur,

 elektronicznej archiwizacji dokumentów,

 poprawę dyscypliny organizacyjnej poprzez kontrolę terminowości wykonywania zadań związanych
z pracą z daną fakturą,

 redukcji kosztów obsługi faktur poprzez:
- eliminację papierowego obiegu faktur w firmie,
- zminimalizowaniu czasu pracownika potrzebnego na obsługę faktur,
- braku problemu faktur zagubionych.

Prosta i intuicyjna obsługa systemu ELOF pozwala użytkownikom już po krótkim wprowadzeniu i bez wielogodzinnego szkolenia rozpocząć samodzielną pracę z systemem.

System ELOF zbudowany jest w oparciu o platformę technologii internetowych co pozwala na jego znaczną elastyczność. Program może być wykorzystywany zarówno w firmach scentralizowanych, jak i firmach rozproszonych, gdzie pracownicy potrzebują szybkiego, zdalnego dostępu do sytemu z dowolnego miejsca na świecie.

System ELOF nie posiada ograniczeń na ilość użytkowników czy dokumentów, a zatem dodawanie kolejnych użytkowników do programu czy wprowadzanie kolejnych dokumentów nie pociągnie za sobą konieczności nabywania dodatkowych licencji. Cechy oprogramowania:

 prosty i intuicyjny interfejs użytkownika,

 dostęp z przeglądarki internetowej,

 możliwość dostosowania do specyfiki firmy,

 możliwość definiowania uprawnień dostępu,

 nieograniczona liczba użytkowników,

 

Przykładowe zrzuty ekranowe

 


 powrót
do góry