Strona Główna

ELOF

Elektroniczny Obieg Faktur

Elektroniczny Obieg Faktur

ELAU

Elektroniczne Archiwum Umów

Elektroniczny Obieg Umów

 kontroli nad obiegiem faktur w firmie,

 przyśpieszenia obiegu faktur,

 elektronicznej archiwizacji dokumentów,

 poprawę dyscypliny organizacyjnej,

 redukcji kosztów obsługi faktur.

 szybko dostęp do faktur,

 dostępu do umów z dowolnego miejsca.

więcej >>

 redukcji kosztów obsługi umów,

 skróceniu czasu potrzebnego na znalezienie umowy,

 wyeliminowaniu potrzeby kopiowania umów,

 kontroli terminów wygaśnięcia zawartych umów,

 uporządkowania papierowego archiwum umów,

 dostępu do umów z dowolnego miejsca,

 braku problemu umów zagubionych.

więcej >>