ELAU - Elektroniczne Archiwum Umów

Elektroniczne Archiwum Umów ELAU to system elektronicznej archiwizacji umów. System ELAU umożliwia archiwizacje papierowych oryginałów umów do postaci elektronicznej . System ELAU uporządkuje zarchiwizowane umowy oraz umożliwi ich błyskawiczne wyszukanie


Wdrożenie programu ELAU w firmie przynosi pozytywne efekty w postaci:

  redukcji kosztów obsługi umów,

 skróceniu czasu potrzebnego na znalezienie umowy,

 wyeliminowaniu potrzeby kopiowania umów,

 kontroli terminów wygaśnięcia zawartych umów,

 uporządkowania papierowego archiwum umów,

 dostępu do umów z dowolnego miejsca gdzie mamy dostęp do sieci,

 braku problemu umów zagubionych,


Prosta i intuicyjna obsługa systemu ELAU pozwala użytkownikom już po krótkim wprowadzeniu i bez wielogodzinnego szkolenia rozpocząć samodzielną pracę z systemem.

System ELAU zbudowany jest w oparciu o platformę technologii internetowych co pozwala na jego znaczną elastyczność. Program może być wykorzystywany zarówno w firmach scentralizowanych, jak i firmach rozproszonych, gdzie pracownicy potrzebują szybkiego, zdalnego dostępu do sytemu z dowolnego miejsca na świecie.


Cechy oprogramowania:

 Elektroniczne Archiwum Umów prosty i intuicyjny interfejs użytkownika,

 dostęp do systemu z przeglądarki internetowej,

 możliwość dostosowana do specyfiki firmy,

 wysokie bezpieczeństwo przechowywania umów,

 nieograniczona liczba użytkowników i dokumentów.

 

Przykładowe zrzuty ekranowe

 

 


 powrót
do góry